Menu

Office : 02-889-3458
คุณศิระ : 099-294-5526
คุณธนัท : 096-592-5265

     จากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถโดยสาร ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อร่างกายและทรัพย์สินของประชาชนอย่างรุนแรง โดยสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามกฏหมาย

     ดังนั้นทางบริษัทจึงได้ติดตั้งเครื่อง GPS เป็นเครื่องบันทึกการเดินทางของรถ เพื่อติดตามรถทุกคันตามนโยบายที่กรมการขนส่งฯกำหนด เพื่อกำกับดูแลผู้ขับขี่ให้ปฏิบัติตามกฏหมายอย่างเคร่งครัด  ตามพระราชบัญญัติของกรมการขนส่งทางบก 

      เราคำนึงถึงความปลอดภัยของคุณลูกค้าเป็นหัวใจสำคัญ