Menu

Office : 02-889-3458
คุณศิระ : 099-294-5526
คุณธนัท : 096-592-5265

การคิดราคา อัตราค่าบริการรถโค้ชปรับอากาศขนาด 48 ที่นั่งนั้น  จะขึ้นอยู่กับโปรแกรมเส้นทาง ระยะทาง จำนวนวัน  และลักษณะการใช้งานรถ  เพราะรถโค้ชปรับอากาศ และ รถบัสขนาดใหญ่ จะประเมินราคาขาย ด้วยการคำนวณการใช้น้ำมันเป็นหลักสำคัญ

 

ลักษณะการใช้งานรถ

  • ส่งขาเดียว
  • วันเดียว - ไปกลับ
  • ใช้รถทุกวัน
  • ไปส่ง - รับกลับ ( วันกลาง ไม่ใช้รถ ) 
 
- กรุงเทพฯ รับ - ส่ง สนามบิน ( เที่ยวเดียว ) ราคาเริ่มต้นที่ 8,000 - 10,000 บาท / วัน
- กรุงเทพฯ - ปริมณฑล  City Tour  ,   Dinner 8,000 - 12,000 บาท / วัน
- ต่างจังหวัด ระยะทางไป - กลับ ไม่เกิน 300 กิโลเมตร

9,000 - 15,000 บาท / วัน

- ต่างจังหวัด ระยะทาง ไป-กลับ  เกิน  300 กิโลเมตร 10,000 - 18,000 บาท / วัน